Psykosociala teamet

För att få hjälp av vårt psykosociala team behöver du först en remiss från din läkare. 

Elisabet Berg

Socionom
Kurator
Diplomerad symboldramaterapeut

Susanne Mischel

Socionom
Kurator
Kognitiv beteendeterapeut

Antje Lammers Åström

Psykolog

Tilda Hultqvist

Psykolog